Bővebben

Az ősközösség, törzsközösség óta nem volt olyan rendszer, amit ne azok találtak volna ki, akik uralni akarták volna a többieket. Korunk uralkodóinak legnagyobb hadereje nem a katonaság, nem a rendőrség, hanem a filozófusok! Ők, a tudománnyal visszaélve kitalálták a különféle izmusokat, mint például a konzervatív, liberális, baloldali, jobboldali, kommunista, kapitalista, demokrata, stb., amelyekkel kimagyarázzák az etikátlan viselkedésüket, és amelyek összezavarják az embereket,  valamint arra jók, hogy megosszák, pártosítsák őket, és elfedjék azt, hogy a természetben csak kétféle alap életszemlélet, életstratégia van.
Az etikus, amely abban hisz, úgy él, hogy lehetne egymással, és egymás mellett békésen élni.
A másik, a nem etikus, amely abban hisz, úgy él, hogy az erősebb, furfangosabb legyőzi a gyengébbet, butábbat, a győztes tovább virágzik, a vesztes elpusztul, azonban ő is a békés egymás mellett élést fogja neked hirdetni!
Az etika az emberi boldogság feltételét megteremtő viselkedés. Ez az etikát megteremtő első szint, evvel pedig metszeni lehet azt, hogy egy viselkedés vagy izmus, az etika halmazán belül van, vagy már kilépet belőle, bármennyire is próbál kábítani egy etikátlan filozófus a viselkedésének a kimagyarázással.
 A jelenlegi (és minden múltbéli) rendszernek a lényege az, hogy uralni tudjanak. Ha mi olyan rendszert találunk ki, amelynek lényege, hogy ne tudjanak uralni, akkor nem fognak tudni, ez ilyen egyszerű!
A társadalom részterületein egyre inkább arra törekszünk, hogy egy döntés alapja ne egy személy vagy csoport dominanciáján alapuljon, hanem a józan ész győzedelmeskedjen.
A tudósok szerint pl. egy majomcsoport esetében a dominanciának az a szerepe, hogy amikor a hierarchia feláll, azt az egyedek elfogadják, a csoporton belül megszűnik a harc, és így hatékonyabban tudnak működni (táplálék megszerzése, stb.) Ha azonban megvizsgáljuk a történelmünket, nem látunk mást, csak uralomra a lázadókat, háborúkat, tragédiákat. Ráadásul a tudósok azt is elismerik, hogy a dominancia alapja nem az ész, sőt, sokszor nem is az erő. Egy majomnak például szerotonint adagoltak, aminek következtében ő lett a csoport domináns vezetője. http://www.mipszi.hu/cikk/090305-ki-legyen-fonok 
Ma már egyre inkább rájövünk, hogy a dominanciánál létezik hatékonyabb módszer is, és a társadalom részterületein egyre kevésbé fogadjuk el a dominancia hierarchiáját, sőt, korlátozzuk, és olyan szabályozást, döntési mechanizmus próbálunk helyette bevezetni, ahol a józan ész tud előtérbe kerülni. Például nem mondhatja egy repülőgép szerelő,  hogy ő nem húzza meg az adott csavart, mert szerinte a föld nem forog, és egy taxis hiába jelenti ki, hogy a vezetés a vérébe van, és hiába tuszkol minket erőszakosan a kocsijába, mi többre értékeljük, ha valakinek papírjai vannak, például jogosítványa van, és ha bemutatja, hogy 1 millió kilométert vezetett már baleset nélkül. A tudomány világában is bizonyítani kell, érveket, adatokat bemutatni, logikai struktúrát felállítani, és mindenekfölött tisztességes igazságkereső  vitát lefolytatni! 
Jelenleg nincs tisztességes vita, valójában egy domináns, gazdag  ember akarata érvényesül, a képviselőknek pedig fogalmuk nincs miről szavaznak! A szavazás előtt a pártigazgató bekiabálja nekik, hogy igennel vagy nemmel kell szavazni.  A sorsolással viszont megszűnnek a pártok, és kizárjuk, hogy a pénz hatalmával (cégek, lobbicsoportok segítségével) tudjanak egyesek ezekbe a pozíciókba kerülni, és korlátozzuk a könyöklőket, taposókat, korruptakat is.  A versenyszférában is úgy veszik fel az embereket, hogy kiírják minek kell megfelelniük. Az összes többi csak pofára megy, de csak akkor derül ki, hogy hogy dolgozik valaki, amikor már ténylegesen dolgozik. Ha valaki nem jön be, akkor viszont rögtön le lehet váltani! 
Példa a dominancián alapuló tudományra, a vallási vezető osztja az észt az egyetemen, hogy szerinte nem forog a föld:
 http://444.hu/2015/02/18/a-szaudi-vallasi-vezeto-aki-szerint-nem-forog-a-fold-lett-az-internet-uj-hulyesegeket-beszelo-sztarja/
Egy másik példa: https://www.youtube.com/watch?v=Tkmwbzi5c2A
A politika is sokkal hatékonyabb lesz, ha a személyes dominanciát korlátozzuk, és helyette olyan döntésmechanizmust dolgozunk ki, ahol a józan ész győzedelmeskedik! Ennek legfőbb módszere az igazságkereső (racionális) vita:
http://lakatos.free.fr/Tanitas/AT/10szab/10szab.html
 http://www.uni-miskolc.hu/~bolantro/informalis/tartalom.html
Az igazságkereső vitában kizárjuk a politikusok által kedvelt érvelési hibákat, vagyis a félrevezetést:
http://a.te.ervelesi.hibad.hu/
A közéletben bárkinek lehetnek jó ötletei, és nem egy igen gazdag embernek kell megmondania, hogy mi legyen! A rendszerünkben korlátozzuk a pénzt, mint hatalmi  eszköz dominanciáját, és a tisztességes igazságkereső vitával, valamint a tudás megkövetelésével biztosítjuk a józan ész működését! Mi tisztában vagyunk avval, hogy az ember nemcsak jó, hanem lehet rossz is. Az elmúlt időszak azt hazudta magáról, hogy az egyén szabadságát szolgálja, valójában az emberek feletti hatalom, és a rossz, a káros korlátait bontotta le! Mi minden ember szabadságát támogatjuk, de egy ember szabadságához nem tartozhat az, hogy egy másik fölött uralkodjon! Azt, hogy az emberek minél inkább önállóakká váljanak, és függetlenné támogatjuk, azt, hogy az egyik a másikon uralkodjon, korlátokkal, és szabályozással nem tesszük lehetővé!
A képviseletei demokráciában az egyik legnagyobb átverés, a képviselet. Ugyanis a kevés számú képviselőt könnyen le lehet fizetni. Még a  kamarai maffiákat is több szintűre alkották meg ezért, így a tagság fölött egy kis csoport könnyen meg tudja szerezni a hatalmat, mert csak a piramisban közvetlenül alattuk lévőket kell "elkötelezniük", így a tagság nem tudja őket leváltani, illetve elérni. A mi rendszerünkben a vezetőkről az egész tagság dönt, nincs több lépcső, és nincs több szintű döntéshozatal! 
A pártokat csak azért tartják fenn, mert a választás, és a remény illúzióját, hogy a másik majd jobb lesz, adja az általuk végletesen megosztott polgároknak, valójában pedig a gazdasági elitnek könnyíti meg az uralkodást, illetve a pártok mint "civil" szervezetek a hatalmat gyakorolják! A nép hatalma azért sem érvényesül, mert csak arról szavazhatnak, hogy ki uralkodjon rajtuk, de közvetlenül nem gyakorolhatják a hatalmat, és nem hívhatják vissza, nem válthatják le a beosztottjaikat! Az új társadalmi rendszerben el kell kerülni a diktatúra kialakulását, de az idióták tömegdemokráciáját is, amely valójában szintén diktatúra lenne, hiszen az uralkodó gazdasági elit befolyásolja ma és vezeti félre a birtokában lévő médiáján keresztül a tudatlan tömegeket a választásban. Minden párt mögött az elit vagy az elit felé igyekvők állnak! Ezért minden párt arra törekszik, hogy ne a választókat képviselje, hanem a választók tegyék magukévá a párt céljait! A gondolkodó választók, akik nyomás alá tudnák helyezni a képviselőiket, egy komolyabb támogatottságú pártnál mindig durva kisebbségbe kerülnek. Mikor egy párt már választást képes nyerni, vagyis néppárt lesz, addigra választóik nagy része mindig konzumidiótákból, vagy a kritikátlan hívőkből fog állni. Ekkor már az autonóm gondolkodók nem tudnak a pártra hatni, csinálhatnak egy új pártot. Minden párt amúgy is tele van karrierista és közösségben egyáltalán gondolkozni nem tudó emberekkel, így azok ezért is korrupciós gépezetté válnak! Minden párt, az új pártok is ugyanezt a pályát fogják lefutni. (Ki van ez találva...) Az emberek érdekei így ebben a pártrendszerben soha nem érvényesülnek, ez vég nélküli átverés! A lényegről, a munka és a javak igazságos elosztásáról mindig terelnek valami "fontosabbra", pl. szoborállítás vagy utcanév vita! A pártok mögötti a hazai gazdasági elit csoportjai nem tudják kiszorítani a nemzetközi nagyhalakat a hazai vizekről, mivel a nemzetközi nagyhalak jóval nagyobbak, még az országnál is, nemhogy náluk. Ezért előbb-utóbb minden párt mögötti gazdasági holdudvar, betagozódik a nemzetközi nagyhalak alá, viszont a hazai hatalomból, csak a hazai konkurenciát tudják kiszorítani. Így alakulnak ki az nemzetközi nagyhalaknak az országot kiárusító pártoligarchiák. Ugyanakkor a pártokon keresztül az elit meg is osztja az embereket, hogy uralkodni tudjanak rajtuk. A pártok a konkurens pártokkal szemben olyan gyűlöletet gerjesztenek, hogy a szavazóik egyfajta sportszurkolókká, kritikátlan hívővé vagy pártkatonává válnak, és hajlandóak áldozatokat (feladják érdekeiket, akár életüket is feláldozzák) is hozni azért, hogy a gyűlölt oldalt legyőzzék. Sokszor még a közösségük, népük, hazájuk ellen is tesznek, amennyiben éppen az a párt van hatalmon, akit gyűlölnek, hogy azok ne legyenek sikeresek, és elveszítsék a következő választásokat. Azt sem fogják fel, hogy maguk ellen tesznek, és miközben feláldozzák akár mások, vagy akár saját életüket a pártért, miközben uralkodnak rajtuk.
Tehát a gazdasági elit egyik legfőbb taktikája az ossz meg és uralkodj. A különböző fórumokat, közösségi oldalakat is evvel az igénnyel alakítják ki. Az anyázó kommenteket és a trollkodást hagyják, és sokszor az intelligens hozzászólásokat törlik. Néha hasbara kommandót vetnek be. A közvetlen demokrácia online rendszerénél ezek ki lennének szűrve, és igazságkereső (racionális) vitára lesz csak lehetőség, ami egy teljesen más műfaj. A szó elszáll, az írás megmarad tartja a mondás. Ráadásul írás közben lehet hosszabban gondolkodni, könnyebb érvelni, és adatokat linkelni, az érvelési hibákat pedig sokkal könnyebb felismerni, és rájuk mutatni. Az igazságkereső vita legjobb, leghatékonyabb módja az írás, a szóval, és a lakossági fórumokkal ellentétben. Írásban pedig bármikor fel lehet venni a kapcsolatot, a neten keresztül pedig bárhonnan. A lakossági fórumok egyirányúak, leginkább az előadó beszél, és akkor vált témát, ill. akkor hagyja ott a témát, amikor akarja. Az online közvetlen demokrácia rendszere pedig nem csak vitafelületet, hanem döntési felületet is tartalmaz (szavazás), tehát eredménye is van. A jelenlegi képviselőknek, polgármestereknek, tisztségviselőknek kevésbé fontosak a szavazók, mert a főnökeik a pártvezetők, és nem a választók. Ha nem azt csinálja, amit a pártvezetés elvár tőle (pátfegyelem intézménye), akkor nem fogják indítani a következő választásokon, márpedig a szavazók leginkább pártokra szavaznak nem személyekre...
A közvetlen, tudás alapú demokrácia bevezetésével végre elkezdődhetne egy igazi, mély rendszerváltás, egy olyan rendszer felállása, ami fenntartható, és mindannyiunk boldogságának a feltételeit megteremti!

További írások:

Hogy elkerüljük az átverést!
Ha az uralkodó gazdasági elit,  valamit már nem tud egyenesben megakadályozni, akkor annak az élére áll, és eltéríti! Ezek a rendszerek például a Zeitgeis,  Kulturális Kreatívok,  Feltétel nélküli alapjövedelmet, Képviseleti demokrácia, Occupy mozgalmak, Szentkorona humbuk, anarchizmus, stb. amelyek vagy olyan programokat tartalmaznak, amelyek a Bilderbergék céljaival is azonosak, vagy olyan apró betűs veszélyforrások vannak elrejtve, amely ugyancsak a globális diktatúra kiépítéséhez vezetnek, vagy nem bántja az elitet, a lényegi változtatás helyett csak egy eltérítő dolgot követelnek, vagy megvalósíthatatlan utópia, amire már csak néhány száz évet kell várni, de addig is megy vele az időnk, energiánk, vagy logikátlan, és csak nagyobb káoszt okoz, ami szintén az elit érdeke lehet, amennyiben azt ők irányítják! 

Az emberi agy képtelen felfogni a milliós mennyiségeket és struktúrákat! Emberek milliói lottóznak, és képtelenek felfogni, hogy egy a negyvennégymillióhoz olyan kicsi esély, hogy teljesen ésszerűtlen, amit csinálnak. Még akkor sem tudják felfogni mennyire kicsi ez az esély, ha azt mondom nekik, hogy annak sokkal nagyobb a valószínűsége, hogy a villamos elüsse őket! Ha viszont azt mondom 20 ember, vagy 100, azt el tudod képzelni és át is tudod látni!  A milliós társadalmunk átláthatatlan azért is, mert nem közvetlen, hanem áttételeken keresztül működik. A legtöbb ember ezért nem tudja felfogni azt sem, hogy mi az állam!  Például, nyugdíjasok milliói azt hiszik, hogy az államtól kapják a nyugdíjat, de abba képtelenek belegondolni, hogy a fiatalabb dolgozó generáció tartja el! Csak azért, mert a struktúra bonyolultsága miatt nem közvetlenül te adod át neki a pénzt, hanem a portás hozzá valami állami izétől! Próbáld ki, mond meg egy nyugdíjasnak, hogy te tartod el, iszonyúan fel lesz háborodva! Azt fogja mondani, hogy ő már megdolgozott vagy befizetett valahová valamit, pedig valójában ő is csak a szüleit (sokkal alacsonyabb szinten), meg aki szült, a gyermekeit tartotta el, de jelenleg mégiscsak eltartott! Amikor nem volt nyugdíjuk, akkor persze szültek, amikor lett, azt gondolták, majd az állami nyugdíjból ellesznek, egy áttétel a postás került a rendszerbe és már nem látták át, hogy gyerek nélkül nincs nyugdíj! A társadalmunkat átláthatatlanná teszi még, hogy a jogszabályokat  az elit direkt el is bonyolítja, így a kiskapukat elrejtve ők könnyen tudjanak mozogni (ügyvédjeikkel, adótanácsadóikkal, szakértőikkel), míg az átlagembereket a szabályok lekorlátozzák! A szabályokat az elit hozza, ne legyenek kétségeid!Ahhoz, hogy átlássuk egy rendszert, hogy a lényegét meglássuk, le kell egyszerűsítenünk, mint a matekba! 
Képzeljünk el egy elzárt 100 fős társadalmat, egy Dél-Amerikai őserdei indián közösséget vagy egy oda lezuhant repülőgép 100 fős túlélő tagjait!
Húzzuk rá erre a kis közösségre azt a rendszert, amit éppen be akarnak adni nekünk, amivel éppen át akarnak ejteni! Itt mivel kicsi a létszám és a kapcsolatok közvetlenek, könnyebben átláthatjuk a lényegét, ekkor használjuk az etikát is, mint szűrőt, és rögtön ki fog ugrani, ha valaki az adott rendszerben nem békésen együtt vagy egymás mellett akarnak-e élni, hanem csak sunyin le akarja a többieket győzni, illetve uralkodni vagy parazitáskodni akar rajtad, vagy egyszerűen csak logikátlan, igazságtalan vagy káros következményekkel jár az elmélete!


Céltévesztés!

Vajon miért akarnak valakik egymilliárdos vagyonnál is gazdagabbak lenni? Ez már annyi pénz, hogy nem motiválja őket a nagyobb tv, a jobb autó, de az sem, hogy unokájuknak biztos jövőt biztosítsanak, mert az már megvan! Akik ennél többet akarnak, azok hatalmat akarnak, uralkodni a többiek felett, illetve le akarják győzni a többieket. Szembefordulnak a közösséggel, sőt, a társadalom létezését már el sem ismerik, azt csak látszólagos közösségnek tartják, de a pénz ebben a rendszerben hatalom, így ők vezetik az emberiséget, és terjesztik a nézőpontjukat. Az ő nézőpontjukból pedig az emberiség, vagyis a többiek nem család, hanem csak erőforrás. A legnagyobb hazugságuk amit terjesztenek pl. a piacgazdaság, ill. a verseny. Valójában a verseny sem más, mint háború, és erre alapozzuk a társadalmat, és csodálkozunk, hogy a többség nem nyertes. Az hazudják, hogy a verseny a technológiai fejlődés feltétele, miközben sokkal inkább az együttműködés az, célként pedig a technológiai fejlődést, a versenyképességet (háborút, amiben győztesek lehetnek), és a profitot jelölik meg. De ez csak az ő céljuk, mert az emberiség legfontosabb célja nem a technológiai fejlődés, nem is a versenyképesség, a profit, hanem a túlélése, és a boldogsága. Mi pedig egyre kevésbé vagyunk boldogok (pl. 2011-es népszámlálás: a 35 év alattiak 90%-a egyedülálló), és egyre gyorsulva rohanunk a globális tragédia, a nagy holokauszt felé! Az emberiség nem a technológiáért, tudásért, munkáért, és a profitért van, nem az emberiségnek kell szolgálni ezeket, csak a vezető gazdasági elit nézőpontjából, akik erőforrásként, rabszolgaként tekintenek rá, hanem fordítva, ezeknek kellene szolgálnia az emberiséget, és nem csak a gazdasági elitet. Tehát az hazugság, hogy elsősorban tudás alapú társadalom kell, mert boldogság alapú, mert nem mindegy, hogy azért tanuljak életem végéig, akár lemondva a gyerekekről is, hogy boldogabb legyek, vagy azért, hogy egy gazdag ember gazdagabb, és hatalmasabb legyen! Vicc az, hogy ez az ország kaszával is könnyedén képes lenne élelmiszerrel 10 millió embert ellátni, és arról beszélünk, hogy éhenhalás fenyeget, ha nem lesz mindenki programozó. Hallott már valaki politikust beszélni az emberi boldogságról, főleg mint célról? Helyette a versenyről, a versenyképességről, a piacgazdaságról, a technológiai fejlődésről, a tudás alapú társadalomról, stb. beszélnek, ez pedig mindent elmond! Sokan beveszik a propagandájukat, és a tudomány, a technika mindenhatóságában bíznak! Ugyanakkor az értelmesebbek arra figyelmeztetnek, hogy még mindig nem tudunk max. csak 1-2 lépéssel előre tervezni, vagy még annyira sem. Amikor megoldunk egy technikai problémát, sokszor egy vagy több, sokkal súlyosabbat hozunk létre ((pl: autó-dugó, műanyag ablak-penész, azbeszt hőszigetelés-tüdőrák). Sőt, ez annyira így van, hogy az emberiség léte jelenleg veszélyben van, annak ellenére (vagy éppen azért?), hogy úgy tűnik a technikai fejlődés rohamléptekkel halad. Arra is figyelmeztetnek, hogy nem mindenre van tudományos, és technikai megoldás, és a tudománynak is vannak határai! Ráadásul az emberiség részére a technológia, ami biztosíthatja a boldogságát, már réges régen megvan! A 10%-os napelem, a szélmalom, az antibiotikum csodálatos vívmányok! Ha a napelem hatásfokát sikerülne felfejleszteni 50%-ra, és fűből is elő tudnánk állítani olcsón, és könnyen, az sem mentené meg az emberiséget! A baj oka ugyanis az, hogy nem gazdálkodunk, hanem felélünk mint a sáskák, és így állunk hozzá nemcsak a földhöz, hanem mindenhez, egymáshoz is! Sőt, idézet egy feltalálótól:
"Ha egy igen nagy horderejű energetikai gépet feltalálnék, valószínűleg én magam égetném el a terveket, tudva, hogy emberek milliárdjainak a kiirtására használnák fel azt"
A válság az emberi viselkedésben van (Hetesi Zsolt), az emberi önzésben, a kielégíthetetlenségben, felhalmozásban, az etika hiányában, "jogom van vagy/és lehetőségem, tehát elveszem" szemléletben, az elferdült értékrendben, a közömbösségben, az egyensúlyra, az igazságosságra való képtelenségben, abban, hogy egymással szemben akarunk többek lenni, nem együtt, ill. hogy az egyik uralkodni akar a másikon, le akarja győzni a többieket, stb. Tehát hiába lenne ez a 50%-os napelem, csak annyit érnénk el, hogy a föld népessége magasabb szintre mehetne, a gazdagok közben még gazdagabbak lennének, de még nagyobb lenne a nyomor, és az elnyomás is, a végén pedig az összeomlás, a tragédia... A jelenlegi társadalom és társadalmi rendszer ezeket a rossz viselkedéseket erősíti, egy új rendszernek viszont az ellenkezőjére kell majd ösztönöznie, és rávezetnie!
Jelenleg elsősorban nem a napelemet, meg a robotokat, hanem a társadalmat kell(ene) fejlesztenünk, a cél pedig nem a technológiai fejlődés, nem a profit, nem a versenyképesség, ezek csak gazdasági elité, amely erőforrásként tekint ránk. A mi elsődleges célunk a túlélésünk, és a boldogságunk!


O. László rövidítése, kicsit átalakítva: A kapitalisták egyetlen célja a kapitalizmus üzemeltetése. Pont. Semmi több. Veled vagy nélküled, szépen vagy csúnyán, boldogan vagy szenvedve, tökmindegy. Ember vagy gép, nem számít, csak az, melyik az olcsóbb, biztonságosabb számukra.
Lehet ezért haragudni. De mit tett az ember - a kisember is - eddig az állatokkal? Nem alkalmazott-e bányalovakat, nem tömte-e a libát, kacsát, nem szedte-e el a tyúkok alól a tojást? Dehogynem. Majd megalkották a saját feje fölé azt a rendszert, ami ugyanazt műveli vele, mint ő a nála tehetetlenebbekkel. Legyen az állat, növény, vagy maga a Föld.


Idézetek:
-George Orwell: 1984-
"Napjainkban egyáltalán nem egymás ellen harcolnak. A háborút mindegyik vezető csoport saját alattvalói ellen indítja, s a cél nem az, hogy területeket hódítsanak meg, vagy a hódítást megakadályozzák, hanem az, hogy a társadalmi struktúrát érintetlenül fenntartsák."

"A felül lévő célja az, hogy ott maradjon, ahol van. A középen lévőé, hogy helyet cseréljen a felül lévővel. Az alul lévők célja az, ha van céljuk - az alul lévőket ugyanis nagyon összetöri a robot, s csak időnként ébrednek a tudatára valaminek, ami mindennapi életükön kívül esik "

Platón: "Ha a becsületes polgárok lemondanak arról, hogy saját maguk irányítsák a polisz, az ország működését, akkor az lesz a büntetésük, hogy ostobák és gazemberek fognak uralkodni felettük"

Kennedy: http://www.youtube.com/watch?v=SXv_PkXkTbY

Jean-Claude Junker Az Európai bizottság elnöke:

http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-15317086.html


Egy történet, a képviseleti rendszerről:

Mint manapság sokan mások, én is az élet sok különböző területén dolgoztam, és jó pár munkahelyem volt. Az egyik legjobb példát arra, hogy a képviseleti rendszerrel hogyan lehet uralmat szerezni emberek tömegei fölött, hogyan lehet kifosztani és megnyomorítani az életüket, a vagyonőrkamara esetében láttam. Talán ezt a történetet is egyszer majd leírom, de most egy rövidebbet, egyszerűbbet mesélek.
A sors akkoriban egy profi költöztető céghez sodort. Itt nagyon sokan költöztettük az ügyfelet, de nagyon gyorsan, így egy nap akár többet is meglehetett csinálni. Mindenkinek megvolt a külön feladata, voltak külön csomagolók, voltak lépcsőzők, voltak, akik a bútort a ház kapuja és a teherautó között cipelték, volt külön ember, aki a teherautón rendezte el a szállítmányt. A vezető pedig a számlázó volt, aki az ügyféllel a végén lerendezte az anyagiakat. A fizetésünk pocsék volt itt is, talán a tulajdonos belekalkulálta azt is, hogy borravalót kapunk, de a számlázó általában azt állította, hogy az ügyfél nem adott. Mivel húszan nem akartuk körbevenni az megbízót, és nézni, hogy ad vagy sem, ezért erre a feladatra egy képviselőt neveztünk ki, minden alkalommal mást. Az eredmény az lett, hogy ez sem volt megoldás, mivel a számlázó mindig felajánlotta a képviselőnek, hogy osszák el a pénzt, és mondják azt a többieknek, hogy nem volt borravaló. A képviselő általában úgy kalkulált, hogy ha elosztják a többiekkel, akkor az összeg teljesen jelentéktelen lesz, ő meg a megélhetés határán tántorog, a következő költöztetésnél meg, amikor nem ő lesz a képviselő, akkor valószínűleg semmi nem lesz, ez viszont most biztos, és értékelhető összeg, így általában belement. A régebb óta ott dolgozók közül egyesek pedig elkezdtek összejátszani a képviselő kiválasztásánál, hogy mikor, ki legyen az, így az sem oszlott el arányosan.
Ebben a rendszerben a becsületesebbek ha nem akartak éhen halni, kereshettek új munkahelyet, pedig ők még általában jobban is dolgoztak...Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Kulturáltan!